Memo_古文观止杂录

《纵囚论》

唐太宗纵三百死囚,约期复归,故上下交相贼已成此名也,欧阳修一语中的,“不立异已为高,不逆情以干誉。”此法治之精神,为人之道也,而今亦大有裨益。

《相州昼锦堂记》

“一旦高车驷马…而莫敢仰视。”猛然忆起《夜谭随录》的《崔秀才》一文,“昔我贫贱时,颠踣无人扶”莫逆总角之交,相逢皆避途。呜呼,人为财之奴也,栖栖穷巷孤寒儒。
韩公所图亦大也,“以耀后世而垂无穷。”夫不事富贵,亦求于声望也,而此为风节之旌表,士大夫之荣辱也,亦朝廷统一之手段也。名利之取舍,古今无异,而无谓雅俗,人之私欲也。乃及薄快意者,余不苟同,人生一世,当纵酒高歌,不负少年也,恶是文,而颇喜六一居士于醉翁亭之豁达。
此二者,昼锦之于邦家之光,而个人之昏暗也。

《梅圣俞诗集序》

穷山恶水出锦绣文章,醉翁是文,哀梅圣俞之抑郁,而未尝不隐射自己。盖“诗人少达而多穷”“殆穷者而后工也。”

《送杨寘序》

假琴说送行,“道其堙郁,写其忧思。”固然乐之动人,难字之也。而醉翁移之以文典忠臣,叙悲愁感愤,淳古淡泊,亦至也。古圣明贤,以乐自比,于琴将有得也。

《五代史伶官传序》

以庄宗之盛衰,喻人事之成败。

“系燕父子以组,函梁君臣之首。”意气风发,而至“数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。”
“祸患常积于忽微,智勇多困于所溺。”盖惟以忧劳而去逸豫,乃兴国长治之策,而处世自强之道也。

《五代史宦官传论》

宦官者悲夫!女祸者亦哀也。是文当为六一居士之不察也。固然,内廷之乱,尤甚外祸,而岂可归于一女子、数宦官耶?皇帝之悲也,固不在仪表天下之辛苦,而为无一二亲信之人,亲内则为昏,亲外则为庸,夫亦封建之哀也。国家权柄,断不可操之于一人,古今皆然。 22:54 于和兴路